Onze dienstverlening

collegaas

De dienstverlening van The Support Factory start vaak met het gezamenlijk ontwikkelen of herijken van een strategische visie.

We helpen met het inzichtelijk maken van potentiele verbeteringen, versnellen van besluitvorming en ontwikkelen van diverse concepten voor de beste ondersteuning die past bij de kernactiviteiten van uw organisatie. Logische vervolgstappen zijn de vertaling naar een actieplan en aansturen op of implementeren van activiteiten en inkoop die zorgen voor de continuïteit of verbeteringen.

Onze medewerkers werken vanuit klantgericht, bedrijfskundig en resultaatgericht perspectief. De dienstverlening van The Support Factory resulteert in (een bijdrage aan) onderstaande producten.

Onze dienstverlening

Huisvesting

 • TSF©Huisvestingskosten Benchmark geeft inzicht in de kosten van huur en of eigendom van gebouwen, risico’s en besparingspotentieel ten opzichte van de markt;
 • BREEAM scan voor duurzame huisvesting;
 • TSF©Portfolio informatie systeem geeft online inzicht in relevante management informatie;
 • Ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor nieuwe manieren van werken op basis van persona’s;
 • Businesscases waarin huisvestingscenario’s uiteen worden gezet ter besluitvorming;
 • Multi Criteria Analyse voor de begeleiding van complexe besluitvorming;
 • Huisvestingsconcept ontwikkeling voor gewenste manier van werken op kantoor, thuis en onderweg;
 • Mobiliteitsonderzoek op basis van postcodes van medewerkers bepalen van reisafstanden, kosten en CO2;
 • Corporate Branding voor de vertaling van uw merk in de beleving van uw kantoor en werkomgeving;
 • Marktinventarisatie, huisvestingsalternatieven in de markt in beeld brengen (anoniem en onafhankelijk);
 • Strategisch huisvestingsplan op basis van ontwikkelingen in de core-business, de vastgoedmarkt en mogelijke allianties met flexwerkplekleveranciers;
 • Creatieve oplossingen voor uw leegstand;
 • Begeleiding van nieuwbouw, herhuisvesting en renovatie als vakkundig vertegenwoordiger van de eindgebruiker;
 • Verhuismanagement;
 • Implementeren van verbeteringen in uw vastgoedportefeuille door bijvoorbeeld (her) onderhandeling huurcontracten en/of sluiten van service level agreements.

Facility Management

 • TSF©Readiness Scan geeft inzicht in de volwassenheidsfase voor het succesvol implementeren van het nieuwe werken en andere veranderingen ter bevordering van de arbeidsmotivatie;
 • TSF©Werkplekbezetting onderzoek geeft inzicht in het gebruik van de werkomgeving en het verbeterpotentieel;
 • TSF©Klantbehoefte onderzoek geeft inzicht in de wensen en eisen van klantgroepen voor segmentatie van dienstverlening zodat de balans tussen maatwerk en standaard wordt gefinetuned. Dit levert de beste mix op voor uw bedrijf tussen kosten, kwaliteit en klanttevredenheid;
 • Strategisch dienstverleningsconcept zodat op basis van ketenmanagement vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld wordt voor de transitie naar regiemanagement;
 • Accountmanagement zodat rollen, afspraken en verwachtingen tussen klanten en de dienstverlener duidelijk worden voor daadkracht, vindingrijkheid en flexibiliteit. Tooling PDC/SLA/begroting/rapportage/besluitvorming;
 • FMIS voor een efficiente en klantgerichte werkwijze met gebruik van slimme toepassingen zodat de klant waar dan ook altijd gastvrij bediend wordt;
 • Servicedesk ontwikkelen, inrichten, training, en tooling;
 • Kwaliteit en processen voor stabiliteit en efficiency;
 • Innovaties zoals experience room, expoiteren van vergaderruimte en restauratieve voorzieningen;
 • Beleid op dienstverlening als rackjobbing, energie, mobiliteit en documentmanagement.

Inkoop en Supply Chain Management

 • TSF©SPA is een spend analyse die op verfrissende wijze weergeeft wie wat inkoopt, bij welke leverancier. Een marktvergelijking levert actiepunten op om besparingspotentieel te effectueren;
 • TSF©Ins and outs is een kwalitatieve inkoopscan die inzicht geeft in de volwassenheid van de inkoopfunctie ten opzichte van de ambities en de markt. De mogelijkheden die uw organisatie nog onbenut laten worden in een inkoopactieplan gepresenteerd;
 • TSF©CC is een contractenscan die inzicht geeft over alle lopende verplichtingen, hiaten en risico’s en levert een inkoopkalender op per inkoopdomein. Ook het doorvoeren van de effecten van het nieuwe werken, MVO en best value procurement naar contracten kan worden doorberekend;
 • Strategisch inkoopplan, bijvoorbeeld om met commitment de inkoopfunctie te transformeren naar een inkoopadvies organisatie. Of het anders sourcen van producten binnen de bedrijfsvoering. Ook het verminderen van waste en sociale innovatie zijn strategische thema’s die beginnen met commitment aan de top;
 • Supply Chain Management voor regie op logistieke kosten, flexibiliteit en klantgerichtheid bij de levering van diensten en goederen en circulaire economie;
 • Digitaliseren workflow zoals facturen of zaaksdocumenten;
 • Contentmanagement en automatiseren om regie te krijgen en te houden over uw contracten;
 • Sourcingstrategie om gedegen keuzes te maken over in- en uitbesteden;
 • Inkoopportfolio analyse voor het opzetten en verbeteren van leveranciersmanagement;
 • Inkopen en opstellen van specs voor toepassen van innovaties, best value procurement (prestatie inkoop), slim en duurzaam inkopen;
 • Samen inkopen of uitbesteden van inkopen en contractbeheer.

Shared Services

 • TSF©Haalbaarheid is een scan om te onderzoeken of de organisatie klaar is de stap te zetten naar integratie van de ondersteunende diensten;
 • TSF©Processcan is een integrale proces analyse om te komen tot optimalisering dienstverlening voor de klant;
 • Business case maken, inclusief kosten, locatie, de mens (cultuur) en infrastructuur;
 • Begeleiden verandertraject;
 • Implementatie Shared Services Center;
 • Beheer en monitoring nieuwe situatie.

Rollen

Onze professionals kunnen op bovenstaan de vakgebieden verschillende rollen vervullen.  Zoals Adviseur, Projectmanager, Procesmanager, Ontwikkelaar, Trainer of Coach.

glazenwassers

 

Werkwijze

Wij werken met het principe van voortschrijdende rolinzet gedurende de looptijd van de opdracht. Dit betekent dat de juiste professional op de juiste tijd en plaats gedurende de opdracht wordt ingezet. Dit zorgt voor een efficiënte inzet, een kortere doorlooptijd van de opdracht en daarmee voor u lagere kosten.

Tijdens de gehele opdracht is er voor u altijd één eindverantwoordelijke professional als aanspreekpunt waardoor de continuïteit is gewaarborgd. Na afloop wordt het project geëvalueerd om te toetsen of wij uw verwachtingen waar hebben kunnen maken.

Vond u dit bericht interessant, deel het dan op uw social media: FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail