Referentie projecten

Syb_UK_3

Organisatie advies en conceptontwikkeling

 • Begeleiding van een bestuur bij de implementatie van een nieuw besturingsmodel en begeleiding uitbesteding activiteiten;
 • Strategisch plan en Juridische herstructurering van een grote Vastgoedmanagement organisatie;
 • Centraliseren vastgoed in een separate Vastgoed BV en herstructurering portefeuille, zodat enerzijds cash is gegenereerd voor investeringen in het primaire bedrijfsproces en anderzijds de balans is verkort;
 • Risico’s Business Continuity in kaart brengen en voorstel gepresenteerd aan Raad van Bestuur met de te nemen organisatorische en technische maatregelen;
 • Ontwikkeling van een nieuw huisvestingsconcept uitgaande van een centraal clubhuis, hubs en thuis werken in combinatie met ander reiskostenvergoedingssysteem waardoor 6 van de 12 vestigingen afgestoten kon worden;
 • Algemeen Duurzaamheidsbeleid vertaald naar huisvestingsdoelstellingen en extra kansen in beeld gebracht om algemeen beleid zichtbaarder te maken voor klanten en personeel.

Strategische koers bepalen

 • Strategisch huisvestingsplan voor landelijke organisatie; Analyse van de huisvestingsportefeuille en organisatiestrategie leidde tot ingrijpende bijstelling van de projectenplanning. De keuze voor nieuwe hoofdkantoor werd herzien;
 • Outsourcing Facilitair Bedrijf; van strategische oriëntatie tot en met begeleiden transitie en inrichten demandorganisatie;
 • Business case implementatie van Het Nieuwe Werken; consequenties voor vastgoedportefeuille en besparingspotentieel;
 • Business case outsourcing ICT; onderzoek doen naar de mogelijkheden voor centralisatie van ICT en gradatie van uitbesteding;
 • Businesscase outsourcing Shared Service Center; onderzoek naar de mogelijkheden voor centralisatie van ondersteunende diensten en uitbesteding nationaal of internationaal (offshoring);
 • Implementatie Shared Service Center; programmamanagement inrichting en transitie mensen en werkprocessen vanuit 6 divisies naar SSC.

Rendement verbeteren

 • Centraliseren van de inkoopfunctie bij Connexxion en implementeren van inkoopverbeteringsprojecten: resultaat een structurele besparing van ruim € 30 miljoen per jaar;
 • Als projectleider opzetten van een internationale Procurementorganisatie;
 • Inrichten concern inkoopafdeling Achmea en programmamanagement inkoopbesparingstrajecten Achmea; resultaat een structurele besparing van € 15 miljoen per jaar;
 • Implementatie flexibele huisvestingsconcepten en functioneel specificeren behoeften; reductie huisvestingskosten met ruim 30%.

Optimalisering Huisvesting

 • Implementatie van een vastgoedportefeuille systeem met dashboard leidde tot 20% hogere ruimte efficientie en ca 1,5 miljoen euro extra besparing door huren weer op marktniveau te brengen. Tevens werden 8 foute expiratie data gecorrigeerd. Ongunstige contractvoorwaarden geïdentificeerd om bij de eerstvolgende gelegenheid aan te passen;
 • Het ‘opfrissen’ van een reeds 15 jaar gebruikte kantooromgeving maakte het mogelijk om nieuwe manieren van werken, flexwerken en activity-based werken in te voeren. Daarnaast werd de inrichting zodanig aangepast dat afdelingen die met elkaar werkten ook fysiek dicht bij elkaar zaten waardoor, vanaf dag 1 na de verbouwing, de collaboratie enorm toenam. Tenslotte gaf de nieuwe werkomgeving én het feit dat er zichtbaar veel geld, aandacht en moeite werd geïnvesteerd in het kantoor en de mensen, een enorme opkikker aan het moraal;
 • Na een acquisitie is de nieuwe gecombineerde huisvestingssituatie geanalyseerd en per vestiging een beslissing genomen omtrent toekomstige huisvesting van het nieuwe fusiebedrijf. Dit was in veel gevallen consolidatie in een kantoor van óf de overnemende óf de overgenomen partij. Dit leidde binnen twee jaar tot een geconsolideerde organisatie en vastgoedportefeuille. Besparing bedroeg tientallen miljoenen euro’s per jaar. De rol van onafhankelijk ‘mediator’ bewees hier meer dan eens zijn toegevoegde waarde.

Inkoop & Supply Chain Management

 • Ontwikkelen ketenbenadering kantoorartikelen, besluitvorming en implementeren over 40 locaties.
  Besparing pilotlocatie 1,2 mln;
 • Inrichten inkoopfunctie voor aansluiting raakvlakken centraal en decentraal;
 • Realiseren duurzaam inkopen, digitaliseren, veilen;
 • Europees contract afgesloten met één enkele leverancier van kopieerapparaten. Voor zowel levering, gebruik, onderhoud en inruil na einde levensduur. Dit leverde winst op voor zowel ICT (allemaal dezelfde interface met het netwerk), de organisatie (bedieningsgemak), facility services (onderdelen bestellen en storingen melden worden real-time via internet geregeld), inkoop (laagste prijs en één leverancier, één factuur) en de kasstroom (ca. 30% besparing op copy kosten).
Vond u dit bericht interessant, deel het dan op uw social media: FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail