Visie

Ogen_web

Visie The Support Factory

Creativiteit, imagineering en flexibiliteit worden de Unique Selling Points van organisaties van de toekomst. Snelle marktontwikkelingen, onvoorspelbare klantvraag en toenemende (internationale) concurrentie vragen van organisaties een groot aanpassingsvermogen.

Organisaties met efficiënte, gestandaardiseerde processen worden belemmerd om zich snel aan te passen aan de veranderende omgeving.

Daarnaast speelt de groeiende behoefte bij mensen naar autonomie, zelfontplooiing en een gezonde balans tussen privé en werk. Deze veranderende behoeftes in combinatie met schaarste van geschikt personeel (die de komende jaren gaat ontstaan door de vergrijzing en hogere kwaliteitseisen) vragen van organisaties om anders om te gaan met hun meest waardevolle assets, de medewerkers. Door overaanbod op de vastgoed markt zijn aanbieders van huisvesting meer dan vroeger geneigd om te luisteren naar de wensen van de gebruiker. Dit biedt een momentum om de feitelijke eindgebruiker beter te bedienen.

Deze visie toegepast op actuele thema’s

Vastgoed wordt ‘los’-goed

Door vastgoed pro actief af te stemmen op de (toekomstige) behoeften van een organisatie worden kosten lager en de productie hoger. Dit vergt kennis van bedrijfskunde en vastgoed.

Hybride werken laten werken

Kantoorconcepten zijn soms te snel of eenzijdig ingevoerd, waardoor ze in praktijk niet leiden tot hogere productiviteit.
Door uit te gaan van werkprocessen en persoonlijke werkstijlen kan een werkomgeving ontwikkeld worden die past bij de organisatie en die daarom positief bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.

De kantooromgeving krijgt concurrentie

Kantoren worden ontmoetingsplaatsen. Het kantoor is slechts één van de werkomgevingen die een organisatie kan benutten. Het geheel van werkplekken wordt gebruikt voor het vinden en binden van medewerkers maar ook het boeien van klanten en partners.
Beleving en verrassing worden thema’s die een integrale benadering van huisvesting, facilitaire diensten en ICT vragen: Imagineering.

Arbeidsrelaties veranderen

Met name in kennisintensieve organisaties is er een duidelijke trend zichtbaar dat de medewerkers zelf willen kunnen bepalen hoe en waar zij hun werkzaamheden uitvoeren. Kortom, gericht op het resultaat in plaats van aanwezigheid. Daarmee zullen zij eisen aan de organisatie, de werkomgeving, diensten en middelen gaan stellen.

Branding en bedrijfscultuur wordt belangrijker

Medewerkers en klanten komen minder fysiek in contact met de organisatie maar moeten zich wel in die korte tijd met de organisatie en haar imago kunnen identificeren. De contactmomenten moeten daarom meer impact hebben. Practice what you preach zal meer dan ooit van belang zijn Het zichtbaar maken van een bedrijfsfilosofie, een concept, in alle bedrijfsuitingen is het logische resultaat.

Gastvrijheid van woorden naar daden

Shared Services zijn niet meer weg te denken. De medewerker en gast willen één beleving die los staat van de diverse discipines die daar voor zorg dragen.

Meer doen met minder

Door nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen aan te gaan gebaseerd op respect en vertrouwen wordt creativiteit aangewakkerd, zodat betere oplossingen het licht kunnen zien.

Vond u dit bericht interessant, deel het dan op uw social media: FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail