Wet FLEXIBEL WERKEN? Effect voor de werkgevers!

J 97PHOTO © JEAN-MARIE LIOTRecent is een wet goedgekeurd waardoor werknemers verzoeken mogen indienen tot wijziging van kantooruren (arbeidsduur en werktijd) en werken buiten kantoormuren. Wat is hiervan het effect voor werkgevers? De werkgever moet het verzoek overwegen en kan dit alleen gemotiveerd of in overleg met de werknemer afwijzen. Deze wet past in de ontwikkeling dat de balans tussen tijd en geld opnieuw wordt opgemaakt. Verbreding van de mogelijkheden tot mantelzorg maar ook een verlaging van de file-druk worden beoogd door de Rijksoverheid. Volgens het CBS wordt in 2012 gemiddeld 6 uur per week thuisgewerkt door 1/3 van de beroepsbevolking. Pas na bespreking van het initiatiefwetsvoorstel in de ministerraad wordt duidelijk wanneer de maatregelen in werking treden.

Een toename van thuiswerken heeft ook gevolgen voor de werkgever. Alleen al omdat deze verantwoordelijk is voor een gezonde en veilige werkomgeving conform de Arbowet. Een goede invulling van flexwerken kan net dat onderscheidend vermogen bieden om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor werknemers en klanten. Dit betekent dat werkgevers ervaringen opdoen met allerlei vraagstukken, zoals;

  • Hoe voorkom je dubbele bedrijfslasten als een werknemer op meerdere plaatsen werkt?
  • Hoe wordt de werknemer gefaciliteerd om thuis gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren en te behouden? En welke channelaanpak past daarbij?
  • Welke (veiligheids)risico’s ontstaan en wat zijn passende maatregelen hiertoe?
  • Gaat dit de gewenste impuls geven voor de maandelijkse vergoeding voor ‘bring your own device’? En krijgt inkoop daarin een rol?
  • Hoe zorgen bedrijven ervoor dat werknemers een sociale en functionele binding houden en effectief bijdragen aan het team en het bedrijf?
  • Hoe begeleid je managers om outputgericht te sturen en medewerkers te motiveren en verbinden met de organisatie?
  • Welke nieuwe omgangsvormen gelden voor het bedrijf of de afdeling ten aanzien van de grens tussen privé en zakelijk? En hoe maak je dat bespreekbaar?

‘Een goede balans tussen werk en privé zorgt voor een hogere werknemerstevredenheid, minder uitval, hogere productiviteit en betere inzetbaarheid. Echter flexibel werken vergt ook maatwerk. Het is een zaak tussen werkgevers en werknemers. In de praktijk zijn er nauwelijks problemen en voor zover die er zijn, lost men het gezamenlijk op. Deze nieuwe wetgeving is overbodig en strijdig met de wens van zowel werkgevers als werknemers om bedrijfsprocessen flexibeler in gezamenlijk overleg in te richten’ aldus AWVN.

Het Nieuwe Werken gaat gelukkig niet meer alleen over huisvesting. Het gaat vooral over mensen. En die verdienen het om ook met flexibel werken gefaciliteerd te worden. Jij toch ook?

Wil je ideeën uitwisselen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Vond u dit bericht interessant, deel het dan op uw social media: FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail
%d